Корекције у реду вожње на линијама са ознаком 2 и 602

Обавештавамо кориснике услуга Јавног транспорта путника да ће од 15. октобра 2020. године доћи до корекције у времену полазака на линијама са ознаком 2 и 602. 

И то на линији са ознаком 2 (Нови Милановац) Петровац – Ждраљица (Доња Сабанта) радним данима за полазак

- из Петровца са 06:30 на 06:20 и са 16:00 на 16:05

- из Ждраљице са 16:45 на 16:50 и

- из Доње Сабанте са 07:15 на 07:10

и на линији са ознаком 602 Крагујевац – Рогојевац – Рамаћа – Каменица радним данима за полазак

- из Крагујевца са 18:50 на 17:50

- из Рогојевца са 12:30 на 13:00 и са 19:30 на 18:30