- Датум лицитације: 30.09.2020. у 11ч - пијаца Аеродром, Светогорска 4 

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Аеродром", локал бр. 15 површине 16,5 м2

Оглас

Датум објаве: 23.09.2020.  

- Датум лицитације: 29.09.2020. у 10ч - пијаца Аеродром, Светогорска 4 

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Аеродром", локал бр. 13 површине 21 м2

Оглас

Датум објаве: 21.09.2020.  

- Датум лицитације: 29.09.2020. у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за давање у закуп пијачних места са припадајућом опремом на робној "Шареној" пијаци 

Оглас

Датум објаве: 18.09.2020. 

- Датум лицитације: 28.09.2020 у 11:15ч - пијаца Станово, Краљевачког батаљона

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Станово" за продају непрехрамбене робе.

Оглас

Датум објаве: 18.09.2020. 

- Датум лицитације: 28.09.2020 у 11ч - пијаца Станово, Краљевачког батаљона

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Станово"

Оглас

Датум објаве: 18.09.2020. 

- Датум лицитације: 28.09.2020 у 12ч - пијаца Ердоглија, Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 18.09.2020. 

- Датум лицитације: 28.09.2020 у 10ч - пијаца Бубањ, Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 18.09.2020. 

- Датум лицитације: 28.09.2020 у 10:30ч - пијаца Бресница, Радомира Бугарског бб

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 18.09.2020.

- Датум лицитације: 29.09.2020. у 10:30ч - пијаца Аеродром, Светогорска 4 

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 18.09.2020.

- Датум лицитације: 24.09.2020 у 11ч - Кванташка пијаца, Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп продајних места на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 16.09.2020.

- Датум лицитације: 28.08.2020. у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за давање у закуп пијачних места са припадајућом опремом на робној "Шареној" пијаци 

Оглас

Датум објаве: 24.08.2020.

- Датум лицитације: 27.08.2020. у 11ч - пијаца Аеродром, Светогорска 4 

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 19.08.2020.

- Датум лицитације: 27.08.2020 у 10ч - пијаца Ердоглија, Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 19.08.2020.

- Датум лицитације: 25.08.2020 у 11ч - пијаца Станово, Краљевачког батаљона

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора (7 пијачних тезги) на пијаци "Станово"

Оглас

  Датум објаве: 18.08.2020. 

- Датум лицитације: 25.08.2020 у 10ч - пијаца Станово, Краљевачког батаљона

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора (3 пијачнe тезгe) на пијаци "Станово"

Оглас

  Датум објаве: 18.08.2020. 

- Датум лицитације: 25.08.2020 у 12ч - пијаца Бресница, Радомира Бугарског бб

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Бресница"

Оглас

 Датум објаве: 18.08.2020. 

- Датум лицитације: 21.08.2020 у 11ч - Кванташка пијаца, Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп продајних места на пијаци "Кванташ"

Оглас

  Датум објаве: 14.08.2020.

- Датум лицитације: 05.08.2020. у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за давање у закуп пијачних места са припадајућом опремом на робној "Шареној" пијаци 

Оглас

 Датум објаве: 29.07.2020.

- Датум лицитације: 30.07.2020 у 10ч - Кванташка пијаца, Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп продајних места на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 22.07.2020.

- Датум лицитације: 29.07.2020 у 12ч - пијаца Ердоглија, Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 22.07.2020.

- Датум лицитације: 30.07.2020 у 12ч - пијаца Бресница, Радомира Бугарског бб

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 22.07.2020.

- Датум лицитације: 29.07.2020. у 10ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12, канцеларија бр 9. 

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора (један локал бр. 11, површине 21м2) на пијаци "Аеродром"

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора (један локал бр. 1А-2б, површине 23,17м2) на "Шареној" пијаци.

Оглас

 Датум објаве: 22.07.2020.

- Датум лицитације: 29.07.2020. у 11ч - пијаца Аеродром, Светогорска 4 

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 22.07.2020.

- Датум лицитације: 20.07.2020. у 09ч - пијаца Аеродром, Светогорска 4 

Јавна лицитација за давање у закуп места за продају пољопривредних производа из камиона на одобреним локацијама.

Оглас

Датум објаве: 14.07.2020. 

- Датум лицитације: 17.07.2020 у 11ч - пијаца Станово, Краљевачког батаљона

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора (10 пијачних тезги) на пијаци "Станово"

Оглас

Датум објаве: 13.07.2020.

- Датум лицитације: 17.07.2020 у 10ч - пијаца Станово, Краљевачког батаљона

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора (4 пијачне тезге) на пијаци "Станово"

Оглас

Датум објаве: 13.07.2020. 

- Датум лицитације: 08.07.2020 у 11ч - пијаца Станово, Краљевачког батаљона

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Станово"

Оглас

 Датум објаве: 01.07.2020. 

- Датум лицитације: 07.07.2020 у 11ч - пијаца Станово, Краљевачког батаљона

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Станово"

Оглас

 Датум објаве: 30.06.2020. 

- Датум лицитације: 09.07.2020. у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за давање у закуп пијачних места са припадајућом опремом на робној "Шареној" пијаци 

Оглас

Датум објаве: 30.06.2020. 

- Датум лицитације: 10.07.2020. у 11ч - пијаца Аеродром, Светогорска 4 

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 30.06.2020. 

- Датум лицитације: 03.07.2020 у 11ч - пијаца Ердоглија, Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 29.06.2020.

- Датум лицитације: 07.07.2020 у 10ч - пијаца Бресница, Радомира Бугарског бб

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 29.06.2020.

- Датум лицитације: 07.07.2020 у 12ч - пијаца Бубањ, Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 29.06.2020.   

- Датум лицитације: 30.06.2020. у 11ч - пијаца Аеродром, Светогорска 4 

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 25.06.2020.  

- Датум лицитације: 29.06.2020. у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за давање у закуп пијачних места са припадајућом опремом на робној "Шареној" пијаци 

Оглас

Датум објаве: 23.06.2020. 

- Датум лицитације: 26.06.2020 у 11ч - пијаца Бубањ, Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 19.06.2020. 
 

- Датум лицитације: 19.06.2020. у 12ч - пијаца Аеродром, Светогорска 4 

Јавна лицитација за давање у закуп места за продају пољопривредних производа из камиона на одобреним локацијама.

Оглас

Датум објаве: 12.06.2020. 
 

- Датум лицитације: 18.06.2020 у 11ч - пијаца Ердоглија, Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 12.06.2020. 

- Датум лицитације: 22.06.2020 у 11ч - Кванташка пијаца, Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп продајних места на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 12.06.2020. 

- Датум лицитације: 17.06.2020 у 12ч - пијаца Бубањ, Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 10.06.2020. 

- Датум лицитације: 17.06.2020 у 11ч - пијаца Станово, Краљевачког батаљона

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Станово"

Оглас

Датум објаве: 10.06.2020. 

- Датум лицитације: 17.06.2020 у 10ч - пијаца Бресница, Радомира Бугарског бб

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 10.06.2020. 

- Датум лицитације: 12.06.2020 у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора са припадајућом опремом на пијаци "Шарена"

Оглас

Датум објаве: 05.06.2020.

- Датум лицитације: 10.06.2020 у 10ч - Кванташка пијаца, Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп продајних места на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 04.06.2020.
 

- Датум лицитације: 05.06.2020 у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска бр.12

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 28.05.2020.

- Датум лицитације: 05.06.2020 у 11ч - пијаца Аеродром, Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 28.05.2020.

- Датум лицитације: 29.05.2020 у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска бр.12

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци ""Аеродром" и "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 26.05.2020.

- Датум лицитације: 25.05.2020 у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска бр.12

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 15.05.2020.

- Датум лицитације: 18.05.2020 у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска бр.12

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 11.05.2020.

- Датум лицитације: 20.03.2020 у 11ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 13.03.2020.

- Датум лицитације: 13.03.2020 у 11ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 06.03.2020.

- Датум лицитације: 13.03.2020 у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора са припадајућом опремом на пијаци "Шарена"

Оглас

Датум објаве: 06.03.2020.

- Датум лицитације: 11.03.2020 у 12ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Центар"

Оглас

Датум објаве: 03.03.2020.

- Датум лицитације: 05.03.2020 у 11ч - пијаца Аеродром, Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 25.02.2020.

- Датум лицитације: 28.02.2020 у 11ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 24.02.2020.
 

- Датум лицитације: 04.03.2020 у 12ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 21.02.2020.
 

- Датум лицитације: 04.03.2020 у 11ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Станово"

Оглас

Датум објаве: 21.02.2020.

- Датум лицитације: 03.03.2020 у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора са припадајућом опремом на пијаци "Шарена"

Оглас

Датум објаве: 21.02.2020.

- Датум лицитације: 20.02.2020 у 11ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 12.02.2020.

- Датум лицитације: 10.02.2020 у 12ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Центар"

Оглас

Датум објаве: 30.01.2020.
 

- Датум лицитације: 03.02.2020 у 11ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Станово"

Оглас

Датум објаве: 23.01.2020.

- Датум лицитације: 03.02.2020 у 10ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 23.01.2020. 

- Датум лицитације: 04.02.2020 у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора са припадајућом опремом на пијаци "Шарена"

Оглас

Датум објаве: 22.01.2020. 

- Датум лицитације: 30.01.2020 у 11ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Центар", "Аеродром" и "Шаренa"

Оглас

Датум објаве: 21.01.2020. 

- Датум лицитације: 10.01.2020 у 12ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Центар"

Оглас

Датум објаве: 31.12.2019.

- Датум лицитације: 09.01.2020 у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора са припадајућом опремом на пијаци "Шарена"

Оглас

Датум објаве: 26.12.2019.

- Датум лицитације: 03.01.2020 у 11ч - Аеродром пијаца, Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 26.12.2019. 

- Датум лицитације: 08.01.2020 у 11ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Станово"

Оглас

Датум објаве: 25.12.2019. 

- Датум лицитације: 08.01.2020 у 10ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 25.12.2019.  

- Датум лицитације: 30.12.2019 у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска бр.12

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Центар", "Аеродром" и "Шаренa"

Оглас

Датум објаве: 23.12.2019. 

- Датум лицитације: 23.12.2019 у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска бр.12

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на "Аеродром" пијаци

Оглас

Датум објаве: 13.12.2019.

- Датум лицитације: 13.12.2019 у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска бр.12

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Центар", "Аеродром" и "Шаренa"

Оглас

Датум објаве: 05.12.2019. 

- Датум лицитације: 11.12.2019 у 12ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Центар"

Оглас

Датум објаве: 03.12.2019. 

- Датум лицитације: 04.12.2019 у 11ч - Аеродром пијаца, Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на "Аеродром" пијаци

Оглас

Датум објаве: 26.11.2019. 

- Датум лицитације: 03.12.2019 у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за закуп пијачних места са припадајућом опремом на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 21.11.2019.

- Датум лицитације: 29.11.2019 у 11ч - "Центар" пијаца, Вука Караџића 2

Оглас за давање у закуп пословног простора

Оглас

Датум објаве: 20.11.2019.  

- Датум лицитације: 22.11.2019 у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска бр.12

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на "Бозман" гробљу

Оглас

Датум објаве: 14.11.2019. 

 - Датум лицитације: 13.11.2019 у 12ч - пијаца Центар ( Екстра зона )

 - Датум лицитације: 14.11.2019 у 10ч - пијаца Центар ( Млечни павиљон )

 - Датум лицитације: 14.11.2019 у 12ч - пијаца Центар ( Зона К1 и К2, магацински простор и пијачна места )

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Центар"

Оглас

Датум објаве: 06.11.2019.   

- Датум лицитације: 12.11.2019 у 11ч - Аеродром пијаца, Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на "Аеродром" пијаци

Оглас

Датум објаве: 04.11.2019.   

- Датум лицитације 06.11.2019 у 12ч - пијаца Станово, Краљевачког батаљона

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Станово"

Оглас

 Датум објаве: 23.10.2019.  

- Датум лицитације 30.10.2019 у 11ч - "Центар" пијаца, Вука Караџића 2

Оглас за давање у закуп пословног простора

Оглас

 Датум објаве: 23.10.2019. 

- Датум лицитације 06.11.2019 у 11ч - пијаца Бресница, Радомира Бугарског бб

Јавна лицитација за издавање пијачног простора - 25 тезги

Оглас

 Датум објаве: 23.10.2019. 

- Датум лицитације 05.11.2019 у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за закуп пијачних места са припадајућом опремом на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 22.10.2019. 

- Датум лицитације: 18.10.2019 u 12ч у просторијама ЈКП Шумадија Крагујевац, ул. Индустријска бр.12

Јавна лицитација за средстава предузећа која немају употребну вредност (неупотребљиви контејнери и неупотребљива средства са претежним саставом од гвожђа)

Оглас

Датум објаве: 11.10.2019. 

- Датум лицитације: 16.10.2019 у 10ч - Аеродром пијаца, Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на "Аеродром" пијаци

Оглас

Датум објаве: 10.10.2019. 

- Датум лицитације 11.10.2019 у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за закуп пијачних места са припадајућом опремом на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 02.10.2019. 

- Датум лицитације 09.10.2019 у 10ч - Кванташка пијаца

Јавна лицитација за давање у закуп продајних места на "Кванташкој" пијаци

Оглас

Датум објаве: 01.10.2019. 

- Датум лицитације 10.10.2019 у 12ч - пијаца Центар

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Центар"

Оглас

Датум објаве: 01.10.2019. 
 - Датум лицитације: 02.10.2019 у 12ч - Центар пијаца, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за издавање пијачног простора на "Станово" пијаци

Оглас

Датум објаве: 24.09.2019.   

- Датум лицитације: 02.10.2019 у 11ч - Центар пијаца, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за издавање пијачног простора на "Бресница" пијаци

Оглас

Датум објаве: 24.09.2019.   

- Датум лицитације: 26.09.2019 у 12ч

Продаја средстава предузећа која немају употребну вредност путем усмене лицитације

Оглас

Датум објаве: 19.09.2019.   

- Датум лицитације: 30.09.2019 у 11ч

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на "Центар", "Аеродром" и "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 17.09.2019.  

- Датум лицитације 19.09.2019 у 10ч - Кванташка пијаца

Јавна лицитација за давање у закуп продајних места на "Кванташкој" пијаци

Оглас

Датум објаве: 11.09.2019. 

- Датум лицитације: 12.09.2019 у 11ч

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на "Центар", "Аеродром" и "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 06.09.2019. 

- Датум лицитације: 10.09.2019 у 12ч - Центар пијаца, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на "Центар" пијаци

Оглас

Датум објаве: 30.08.2019.

- Датум лицитације: 02.09.2019 у 11ч - Аеродром пијаца, Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на "Аеродром" пијаци

Оглас

Датум објаве: 26.08.2019.

- Датум лицитације 04.09.2019 у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за давање у закуп пијачних места са припадајућом опремом на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 23.08.2019.

 - Датум лицитације: 29.08.2019 у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора: "Центар" , "Аеродром" и "Шарена" пијаца

Оглас

Датум објаве: 22.08.2019.

- Датум лицитације: 21.08.2019 у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 13.08.2019.

- Датум лицитације 13.08.2019 у 10ч - Кванташка пијаца, Складишни центар

Јавна лицитација за давање у закуп продајних места на "Кванташкој" пијаци

Оглас

Датум објаве: 06.08.2019.

 - Датум лицитације: 09.08.2019 у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 01.08.2019.

 - Датум лицитације 09.08.2019 у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за давање у закуп пијачних места са припадајућом опремом на "Шареној пијаци"

Оглас

Датум објаве: 29.07.2019.

 - Датум лицитације: 05.08.2019 у 12ч - пијаца Центар ( Екстра зона )

- Датум лицитације: 06.08.2019 у 12ч - пијаца Центар ( Зона К1 - тезге, плато за цвеће и занатски производи )

 - Датум лицитације: 07.08.2019 у 12ч - пијаца Центар ( Зона К2 - тезге, хала "Шумадија, места за продају купуса, пијачна места за постављање кавеза и магацин )

 - Датум лицитације: 07.08.2019 у 10ч - пијаца Центар ( Млечни павиљон )

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Центар"

Оглас

Датум објаве: 25.07.2019.

 - Датум лицитације: 02.08.2019 у 11ч - пијаца Аеродром


Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 25.07.2019.
 

- Датум лицитације: 30.07.2019 у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12


Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Центар", "Аеродром" и "Шарена"

Оглас

Датум објаве: 25.07.2019.

- Датум лицитације 19.07.2019 у 10ч - Кванташка пијаца, Складишни центар

Јавна лицитација за давање у закуп продајних места на "Кванташкој" пијаци

Оглас

Датум објаве: 12.07.2019.

- Датум лицитације 08.07.2019 у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци: "Центар", Аеродром" и "Шарена"

Оглас

Датум објаве: 8.07.2019.

- Датум лицитације 08.07.2019 у 12ч - пијаца Центар

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Центар"

Оглас

Датум објаве: 2.07.2019.
 

- Датум лицитације 05.07.2019 у 11ч - пијаца Аеродром

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 2.07.2019.

- Датум лицитације 03.07.2019 у 12ч - пијаца Центар

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Станово"

Оглас

Датум објаве: 24.06.2019.
 

- Датум лицитације 03.07.2019 у 11ч - пијаца Центар

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 24.06.2019.

 - Датум лицитације 02.07.2019 у 11ч - Шарена пијаца

Јавна лицитација за давање у закуп пијачних места са припадајућом опремом на "Шареној пијаци"

Оглас

Датум објаве: 24.06.2019.
 

- Датум лицитације: 28.06.2019 u 12ч - пијаца Центар

Јавна лицитација за давање у закуп места за продају пољопривредних производа из камиона на одобреним локацијама  "МЗ Белошевац"

Оглас

 Датум објаве: 24.06.2019.

- Датум лицитације: 28.06.2019 u 11ч

Јавна лицитација за издавање пословног простора на пијаци "Центар", "Аеродром" и "Шарена пијаца"

Оглас

 Датум објаве: 20.06.2019.

- Датум лицитације 14.06.2019 у 11ч

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Центар"

Оглас

 Датум објаве: 10.06.2019.

- Датум лицитације 12.06.2019 у 12ч

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Центар"

Оглас

Датум објаве: 07.06.2019.
 

- Датум лицитације 04.06.2019 у 11ч

Јавна лицитација за издавање пијачног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 24.05.2019. 
 

- Датум лицитације 07.06.2019 у 12ч

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Центар"

Оглас

Датум објаве: 23.05.2019. 

- Датум лицитације 06.06.2019 у 12ч

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Станово"

Оглас

Датум објаве: 23.05.2019.  

- Датум лицитације 06.06.2019 у 11ч

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 23.05.2019. 

- Датум лицитације 05.06.2019 у 12ч

Јавна лицитација за закуп пијачних места са припадајућом опремом на робној "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 23.05.2019.

- Датум лицитације: 27.05.2019 u 11ч

Јавна лицитација за издавање пословног простора на пијаци Центар, Аеродром и Шарена пијаца

Оглас

Датум објаве: 21.05.2019. 

- Датум лицитације: 16.05.2019 u 12ч

Јавна лицитација за средстава предузећа која немају употребну вредност (неупотребљиви контејнери)

Оглас

Датум објаве: 09.05.2019. 

- Датум лицитације: 14.05.2019 u 11ч

Јавна лицитација за издавање пословног простора на пијаци Центар

Оглас

Датум објаве: 09.05.2019. 

- Датум лицитације: 15.05.2019 u 10ч

Јавна лицитација за давање у закуп продајних места на Кванташкој пијаци

Оглас

Датум објаве: 07.05.2019. 

- Датум лицитације 14.05.2019 у 12ч

Јавна лицитација за закуп пијачних места са припадајућом опремом на робној "Шареној" пијаци

Оглас

 Датум објаве: 30.04.2019.

- Датум лицитације 08.05.2019 у 12ч - Екстра зона, 09.05.2019 у 12ч - Зона К1, 10.05.2019 у 10ч - Млечни павиљон, 10.05.2019 у 12ч - Зона К2

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Центар"

Оглас

 Датум објаве: 30.04.2019.

- Датум лицитације 07.05.2019 у 11ч


Јавна лицитација за издавање пијачног простора Зона К1

Оглас

 Датум објаве: 30.04.2019.

- Датум лицитације: 24.04.2019 u 11ч

Јавна лицитација за издавање пословног простора на пијаци Аеродром

Оглас

 Датум објаве: 17.04.2019.

- Датум лицитације: 12.04.2019 u 12ч

Јавна лицитација за издавање пословног простора на пијаци Центар

Оглас

Пријава

Датум објаве: 04.04.2019.

- Датум лицитације: 09.04.2019. u 12ч

Јавна лицитација за закуп пијачних места са припадајућом опремом на робној "Шареној" пијаци

Оглас

Пријава

 Датум објаве: 01.04.2019.

 - Датум лицитације: 04.04.2019 u 11ч

Јавна лицитација за издавање пијачног простора на пијаци Аеродром

Оглас

Пријава

Датум објаве: 26.03.2019.

- Датум лицитације: 01.04.2019 u 10ч

Јавна лицитација за давање у закуп продајних места на Кванташкој пијаци

Оглас

Пријава

Датум објаве: 25.03.2019.

- Датум лицитације: 29.03.2019 u 11ч

Јавна лицитација за издавање пословног простора на пијаци: Аеродром, Центар, Шарена и Бубањ

Оглас

Датум објаве: 22.03.2019.

- Датум лицитације: 15.03.2019 u 10ч

Јавна лицитација за издавање пословног простора - магацин на пијаци Центар

Оглас

Датум објаве: 12.03.2019.

- Датум лицитације: 15.03.2019 u 11ч

Јавна лицитација за издавање пословног простора на пијаци: Аеродром, Центар и Шарена

Оглас

Датум објаве: 12.03.2019.
 - Датум лицитације: 13.03.2019 u 11ч

Јавна лицитација за издавање пословног простора на пијаци Центар

Оглас

Датум објаве: 06.03.2019.

- Датум лицитације: 07.03.2019 u 12ч

Јавна лицитација за издавање пословног простора на пијаци Центар

Оглас

Допуна огласа

Пријава

Датум објаве: 28.02.2019.

- Датум лицитације: 06.03.2019 u 12ч

Јавна лицитација за закуп пијачних места на Шареној пијаци

Оглас

Датум објаве: 22.02.2019.

- Датум лицитације: 04.03.2019 u 11ч

Јавна лицитација за издавање пијачног простора на пијаци Аеродром

Оглас

Пријава

Датум објаве: 22.02.2019.
- Датум лицитације: 27.02.2019 u 11ч

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци: Аеродром, Центар и Шарена

Оглас

Датум објаве: 19.02.2019.
- Датум лицитације: 22.02.2019 u 11ч

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци Центар - рибарница

Оглас

Датум објаве: 15.02.2019.

- Датум лицитације: 13.02.2019 u 11ч

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци Центар - рибарница

Оглас

Датум објаве: 04.02.2019.

- Датум лицитације: 11.02.2019 u 12ч

Јавна лицитација за закуп пијачног простора на пијаци Центар

Оглас

Датум објаве: 04.02.2019.

- Датум лицитације: 07.02.2019 u 09ч

Јавна лицитација за закуп пословних просторија: Кикиндска и Светозара Марковића

Оглас

Датум објаве: 31.01.2019.

- Датум лицитације: 06.02.2019 u 12ч

Јавна лицитација за закуп пијачних места на Шареној пијаци

Оглас

Датум објаве: 30.01.2019.
 - Датум лицитације: 04.02.2019 u 11ч

Јавна лицитација за издавање пијачног простора Аеродром

Пријава

Оглас

Датум објаве: 25.01.2019.

- Датум лицитације: 30.01.2019 u 10ч

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора

Пријава

Оглас

Датум објаве: 22.01.2019.